Cyberbezpieczeństwo
w jednostkach samorządowych
Naszym celem jest pomagać jednostkom samorządowym i administracji publicznej w edukowaniu się w zakresie cyberbezpieczeństwa i pokrewnych dziedzin. Głęboko wierzymy, że dzięki podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji pracowników administracji stworzymy jeszcze silniejsze i efektywniejsze w działaniu państwo.

Zapraszamy na nasze bezpłatne szkolenia oraz poszerzające jeszcze bardziej wiedzę warsztaty dla profesjonalistów.

Zapisz się na szkolenie on-line!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online:

,,Zakres stosowanie RODO w samorządach”

Więcej informacji wkrótce!

O Narodowym Instytucie Cyberbezpieczeństwa

Misją naszej organizacji jest budowanie społeczeństwa wyposażonego w wiedzę i umiejętności oraz przygotowanego na technologiczne wyzwania przyszłości. W obecnych pracach badawczych skupiamy się na tematyce fake news i tym, jak dezinformacja wpływa na kształtowanie opinii publicznej w Polsce i Europie. W naszych opracowaniach znajdziecie zbiór najciekawszych zjawisk społecznych i wydarzeń cyfrowych, przez które codziennie zmienia się nasza rzeczywistość – nie tylko internetowa, ale przede wszystkim ta realna.

Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa realizuje projekt: “Przekrojowe badanie źródeł i wpływu cyberzagrożeń, oraz podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej mieszkańców Rzeczypospolitej, w związku z funkcjonowaniem w ramach przestrzeni cyfrowej.” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030